V.V. Nieuwolda

Informatie over lidmaatschap / beeïndigen lidmaatschap

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het eind van het seizoen en behoudens schriftelijke opzegging telkens stilzwijgend verlengd met de duur van 1 seizoen. Een seizoen (=verenigingsjaar) loopt van 1 juli t/m 30 juni van het jaar daarop volgend.  

  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie en wel uiterlijk 31 mei van het lopende seizoen.

  • Bij opzegging is het lid gehouden de contributie te voldoen tot het eind van het lopende seizoen  (wederzijdse rechten en plichten blijven daarbij gehandhaafd).De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering

  • Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan kan het bestuur besluiten tot uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 

  • Indien een lid wordt geroyeerd (in verband met wanbetaling) behoudt de vereniging zich het recht voor over te gaan tot gerechtelijke incasso. De kosten hiervan komen voor rekening van het lid.

  • U wordt verzocht de contributie automatisch te betalen.

Bij aanmelding ontvangt u hiervoor een formulier

Bij niet automatische betaling dient men het gehele bedrag aan contributie vóór 1 oktober te voldoen o.v.v. naam verenigingslid.

Rekeningnummer V.V. Nieuwolda:  NL 71 RABO 0 357 702 573.

  • Voor nieuwe jeugdleden geldt eerste maand gratis.
  • Bij meer leden binnen een gezin 2e, 3e kind enz. mag het contributiebedrag gehalveerd worden. Men betaalt dus alleen voor het oudste kind het volledige bedrag aan contributie.

Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot de bestuursleden of:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bestuur.

 

 

 

Sportpark de Boskamp Nieuwolda

Sportpark de Boskamp Nieuwolda

 Schermafbeelding 2015 07 28 om 23.50.15